Tankekjør: Fordømmelse

Pastor Yvonne Sunde
søndag 10.04.2022 | 41:20 minutter