Hver torsdag samles kirken til bønn kl 18:30. Vi ber for ulike emner og for bønnebehov som blir sendt inn i løpet av uken. Vi ber både med forstanden og i tunger - bønnespråket i Den Hellige Ånd (Apg. 2:1-11).

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Fil. 4:6

Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Matt. 21:22

Det er også mulighet å få forbønn på bønnemøtene hvis man ønsker det.