Pastor Harald Fylling

Pastor Harald Fylling

Pastor Harald Fylling

Harald Fylling er pastor i Ålesund Kristne Senter og en inspirerende forkynner. Les mer om han her.