Vår visjon er:

Å være en JESUS-SENTRERT, BIBELTRO, og INKLUDERENDE kirke for dagens mennesker.

Et sted av HELHJERTET TILBEDELSE som oppmuntrer mennesker til å VOKSE i livet med Gud og til å LEVE OVERNATURLIGE LIV NATURLIG.

En SYNLIG, TJENENDE og SJENERØS kirke som vil TENKE STØRRE og utgjøre en forskjell nasjonalt og internasjonalt.