Åpenbaring fra Gud er helt avgjørende

Pastor Harald Fylling
søndag 08.05.2022 | 29:45 minutter