Ønsker du å gi en gave til Ålesund Kristne Senter eller opprette faste trekk hver måned kan dette gjøres til kontonummer 3000.14.72336. Har du Vipps, kan du søke frem Ålesund Kristne Senter og enkelt gi med mobiltelefonen.

Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. 2. Kor 9:7-8

Du kan få skattefradrag for gaver fra kr 500 og inntil kr 50 000 i 2021. Ønsker du skattefradrag for dine gaver til Ålesund Kristne Senter kan du sende en e-post til post@alesundkristnesenter.no.