Smitteverntiltak

Smitteverntiltak

Aukra holder fremdeles stengt grunnet Covid-19. I Ålesund og Stryn er det begrenset åpning for personer bosatt i kommunen.

For å redusere risikoen for smittespredning må følgende smitteverntiltak følges:

Symptomer eller i karantene? Ingen syke kan delta på arrangementer i kirken. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, selv milde symptomer, eller er i karantene må du holde deg hjemme. Dersom du utvikler symptomer i løpet av gudstjenesten må du forlate lokalet.

Munnbind: Alle over 6år som deltar på gudstjeneste i kirken må bruke munnbind.

Håndhygiene: Alle må sprite hendene nøye ved inngangen. Foreldre må hjelpe små barn.

Avstand: Vi skal holde god avstand til hverandre, minst 1 meter. De som bor sammen kan sitte sammen, men mellom alle andre må det være 2 tomme stoler. Det er også viktig å passe på å holde avstand når man kommer og går.

Vi er pålagt å ha informasjon om alle som er med på gudstjeneste for å kunne bistå med eventuell smittesporing. Alle deltagere må derfor registreres med navn og telefonnummer. Denne listen oppbevares innelåst og blir makulert etter ti dager.

For mer informasjon: Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger (11. november)

Smittevernveileder for aktiviteter for barn og unge (11. november)

Lukk